Novosti

Novosti

23.04.2016Industrija skroba AD Jabuka, godisnji izvestaj o poslovanju 2015. godine
Ovde mozete skinuti godisnji izvestaj o poslovanju 2015 godine.
01.04.2016Zapisnik sa XVI vanredne sednice akcionara.
Ovde mozete skinuti zapisnik sa XVI vanredne sednice akcionara odrzane dana 28.03.2016.
28.08.2016Obavestenje o odrzanoj vanrednoj skupstini akcionara.
Ovde mozete skinuti obavestenje o vanrednoj sednici koja je odrzana 28.03.2016.
28.03.2016Obavestenje o sazivanju XVI vanredne skupstine akcionara 28.03.2016.
Ovde mozete skinuti obavestenje o vanrednoj sednici koja ce se odrzati 28.03.2016.
23.02.2016Odluka o izmeni i dopuni osnivackog akta AD IND. SKROBA JABUKA PANCEVO
Ovde mozete skinuti odluku o izmeni i dopuni osnivackog akta AD IND. SKROBA JABUKA PANCEVO
23.02.2016ODLUKA o promeni pravne forme
Ovde mozete skinuti odluku o promeni pravne forme AD Ind.skroba Jabuka Pančevo
27.10.2015Zapisnik za vanredne sednice skupstine akcionara 15.10.2015.
Ovde mozete skinuti zapisnik za vanredne sednice skupstine akcionara 15.10.2015.
27.10.2015Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara AD IND. SKROBA JABUKA PANCEVO
Ovde mozete skinuti obaveštenje o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara AD IND. SKROBA JABUKA PANCEVO
16.10.2015Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD Ind.skroba Jabuka Pančevo 15.10.2015
Ovde mozete skinuti odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD Ind.skroba Jabuka Pančevo 15.10.2015
21.09.2015Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD IS Jabuka Pančevo
Ovde možete skinuti odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD IS Jabuka Pančevo
21.09.2015Odluku o utvrđivanju vrednosti akcija
Ovde možete skinuti odluku o utvrđivanju vrednosti akcija
21.09.2015Predlog odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD IS Jabuka
Ovde možete skinuti predlog odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara AD IS Jabuka.
21.09.2015Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa
Ovde možete skinuti obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa.
21.09.2015Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara - AD Ind.skroba Jabuka Pančevo
Ovde možete skinuti obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara - AD Ind.skroba Jabuka Pančevo
21.09.2015Odluka o sazivanju XV vanredne skupštine akcionara AD IS Jabuka Pančevo
Ovde možete skinuti Odluku o sazivanju XV vanredne skupštine akcionara AD IS Jabuka Pančevo
18.09.2015Otkazana vanredna Skupština akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
Ovde možete skinuti odluku o otkazivanju vanredne Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
1 2 3 4 >
POLITIKA KVALITETA
AD Industrija skroba “JABUKA“ utvrđuje ovu politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

POLITIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA
Politika bezbednosti proizvoda utvrđuje misiju i viziju organizacije u odnosu na bezbednost proizvoda kao i strategiju za njihovo ostvarenje.