Proizvodni program
Skrobovi Kukuruzni skrob Modifikovani skrobovi (termički i hemijski) Pangel Papirin NS-2 Glukozni sirupi-skrobni Bombonski sirup Slado sirup Maltodekstrin Maltozni sirup 40 Visokomaltozni sirup 52 Tečna glukoza 90 Fruktozni sirupi Visoko fruktozni sirup 42 Sirup F9 Sirup F26 Adhezivi / vezivna sredstva Kartonin Nuz proizvodi Kukuruzna klica Kukuruzni gluten Kukuruzna mekinja svi proizvodi (.PDF)
(desni klik Save Link As...)

Modifikovani skrobovi / Pangel

1. Identifikacija proizvoda

Naziv proizvoda: Pangel
Barcode: --------------2. Osnovne karakteristike

Pangel predstavlja termički modifikovan (preželiran) kukuruzni skrob i pripada grupi hladno rastvorljivih skrobova.

Ima široku primenu u prehrambenoj industriji kao uguščivač i sredstvo za vezivanje.

Pangel je osnovna komponenta u pripremi adheziva koji nalazi primenu u proizvodnji papira i kartona.