Proizvodni program
Skrobovi Kukuruzni skrob Modifikovani skrobovi (termički i hemijski) Pangel Papirin NS-2 Glukozni sirupi-skrobni Bombonski sirup Slado sirup Maltodekstrin Maltozni sirup 40 Visokomaltozni sirup 52 Tečna glukoza 90 Fruktozni sirupi Visoko fruktozni sirup 42 Sirup F9 Sirup F26 Adhezivi / vezivna sredstva Kartonin Nuz proizvodi Kukuruzna klica Kukuruzni gluten Kukuruzna mekinja svi proizvodi (.PDF)
(desni klik Save Link As...)

Glukozni sirupi-skrobni / Slado sirup

1. Identifikacija proizvoda

Naziv proizvoda: Glukozni sirup
Komercijalni naziv: Slado sirup
Barcode: 8606105499033
 

2. Osnovne karakteristike

Slado sirup  pripada grupi glukoznih sirupa, dobijen kiselinsko-enzimskom hidrolizom kukuruznog skroba i predstavlja smešu glukoze, maltoze i viših saharida. 

Svojim prisustvom Slado sirup poboljšava kvalitet prehrambenih proizvoda zahvaljujući tome što reguliše: higroskopnost, strukturu, viskozitet, slast, kristalizaciju saharoze, osmotski pritisak i konzervisanje, sjaj i glazuru.

Skrobni sirup - Slado nalazi primenu kao delimična ili potpuna zamena za saharozu u:

konditorskoj industriji,  proizvodima prerade voća i povrća , smrznutim proizvodima,  pekarskoj industriji.